TABĂRA MEDIA.
Reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale argeşene sunt invitaţi anual la „Tabăra Media”, unde sunt dezbătute ultimele noutăţi în ceea ce priveşte studiile şi legislaţia în domeniul protecţiei mediului şi managementului deşeurilor, dar şi modalităţi de promovare a acestora, precum şi a acţiunilor de conştientizare publică. Sunt discutate, de asemenea, modele de bună practică în ce priveşte comunicarea instituţională sau comunicarea cu publicul prin intermediul mass-media.
 
SESIUNI PERIODICE DE INFORMARE
privind stadiul implementării proiectului
„Management integrat al deşeurilor la nivelul Judeţului Argeş”.
 
PROGRAMUL DE INSTRUIRE A MONITORILOR DE MEDIU DIN CADRUL PRIMĂRIILOR LOCALE (UAT-URILOR).
Pentru a îmbunătăţi implementarea măsurilor şi a legilor pentru un management corespunzător al deşeurilor solide în Argeş, A.D.I. Servsal a instruit un număr de 106 reprezentanţi ai comunităţilor locale pentru funcţia de Monitor Mediu COR 242311.